YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  She/ experienced/ great/ culture shock/ first/ Europe//

  • A. She had experienced great culture shock when she first came to Europe.
  • B. She experienced great culture shock when she first came to Europe.
  • C. She is experienced great culture shock when she has first come to Europe.
  • D. She experienced great culture shock when she was coming to Europe first.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  " Cô ta trải nghiệm cú shock văn hóa lớn khi cô ta lần đầu sang châu Âu" . Câu b là phù hợp về nghĩa và thì nhất

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 985

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON