YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  She/ experienced/ great/ culture shock/ first/ Europe//

  • A. She had experienced great culture shock when she first came to Europe.
  • B. She experienced great culture shock when she first came to Europe.
  • C. She is experienced great culture shock when she has first come to Europe.
  • D. She experienced great culture shock when she was coming to Europe first.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  " Cô ta trải nghiệm cú shock văn hóa lớn khi cô ta lần đầu sang châu Âu" . Câu b là phù hợp về nghĩa và thì nhất

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 985

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF