YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  No. On the other hand, I think these rules are very indispensable _____ me

  • A. on
  • B. to
  • C. about
  • D. in

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Indispensable to: cần thiết với ai

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 122128

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON