ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Romantic marriage/ the couple/ emotional bond/ their wedding//

  • A. A Romantic marriage is the couple who has emotional bond with each other prior to their wedding.
  • B. Romantic marriage is the one in which the couple has an emotional bond together prior wedding.
  • C. Romantic marriage is a marriage to which the couple has emotional bond with one another prior to their wedding.
  • D. A Romantic marriage is one in which the couple has emotional bond with one another prior to their wedding.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  In which = where

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 984

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1