YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Romantic marriage/ the couple/ emotional bond/ their wedding//

  • A. A Romantic marriage is the couple who has emotional bond with each other prior to their wedding.
  • B. Romantic marriage is the one in which the couple has an emotional bond together prior wedding.
  • C. Romantic marriage is a marriage to which the couple has emotional bond with one another prior to their wedding.
  • D. A Romantic marriage is one in which the couple has emotional bond with one another prior to their wedding.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  In which = where

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 984

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF