YOMEDIA
UREKA
 • Choose the correct sentence which is built from the words given.

  Câu hỏi:

  eating/ most Americans/ hold/ fork/ hand/ write//

  • A. When most Americans are eating, they hold fork in the hand which they write.
  • B. When eating, most Americans hold the fork in the hand with which they write
  • C. When eating, most Americans hold a fork in the hand with that they write.
  • D. When most Americans eating, they hold a fork in hand they write with.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sử dụng rút gọn 2 mệnh đề cùng chủ ngữ và mệnh đề quan hệ. 
  Write with st: viết bằng cái gì

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 980

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF