ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Choose the correct sentence which is built from the words given.

  Câu hỏi:

  eating/ most Americans/ hold/ fork/ hand/ write//

  • A. When most Americans are eating, they hold fork in the hand which they write.
  • B. When eating, most Americans hold the fork in the hand with which they write
  • C. When eating, most Americans hold a fork in the hand with that they write.
  • D. When most Americans eating, they hold a fork in hand they write with.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sử dụng rút gọn 2 mệnh đề cùng chủ ngữ và mệnh đề quan hệ. 
  Write with st: viết bằng cái gì

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 980

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1