ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  cultures/ arranged marriage/ tradition/ hand down many generations//

  • A. In some cultures, arranged marriage is a tradition handing down through many generations.
  • B. In some cultures, arranged marriage is a tradition handed down through many generations.
  • C. For some cultures, arranged marriage is a traditional hands down through many generations.
  • D. To some cultures, arranged marriage is a traditional handed down through many generations.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sử dụng rút gọn mệnh đề quan hệ nên phải là handed.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 982

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1