AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sau khi chỉnh sửa xong khung hình nháy nút  để:

  • A. bỏ qua các thay đổi và quay lại màn hình chính của phần mềm
  • B. cập nhật thay đổi 
  • C. sao chép hoặc di chuyển khung hình
  • D. Tất cả ý trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>