AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mọi phần mềm tạo ảnh đều có các chức năng:

  • A. Ghép các ảnh thành dãy và thay đổi thứ tự của các ảnh trong dãy
  • B. Thêm hoặc bớt ảnh khỏi dãy
  • C. Đặt thời gian xuất hiện của mỗi ảnh trong dãy
  • D. Tất cả các ý trên. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>