AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn câu trả lời sai trong các câu sau:

  • A. Ảnh động bao gồm một số ảnh tĩnh ghép lại và thể hiện theo thứ tự thời gian trên màn hình
  • B. Phim được quay bằng máy ảnh kĩ thuật số cũng là một dạng ảnh động
  • C. Ảnh động là ảnh chụp lại một cảnh hoạt động của con người hoặc các sự vật
  • D. Khi hiển thị ảnh động trên màn hình máy tính ta sẽ nhìn thấy hình chuyển động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>