AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn trình tự đúng để tạo ảnh động bằng Beneton Movie GIF:

  1. Nháy nút Open để đưa tệp ảnh đã chọn vào ảnh động
  2. Nháy chuột lên nút New project  trên thanh công cụ
  3. Chọn tệp ảnh (tĩnh hoặc động) từ cửa sổ chọn tệp
  4. Nháy chuột lên nút Add Frame(s)  trên thanh công cụ
  5. Lặp lại các bước từ 2 đến 4 để đưa các tệp ảnh khác vào ảnh động
  6. Nháy nút Save  để lưu kết quả
  • A. 4 - 2 - 3 - 1 - 5 - 6
  • B. 3 - 4 - 2 - 1 - 5 - 6
  • C. 2 - 3 - 4 - 1 - 5 - 6
  • D. 2 - 4 - 3 - 1 - 5 - 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>