YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tại phần mềm BMG ta thêm ảnh mới vào ảnh động bằng nút:

  • A. Add Picture
  • B. Insert Frame(s)
  • C. Insert Picture
  • D. Add Frame(s)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tại phần mềm BMG ta thêm ảnh mới vào ảnh động bằng nút: Add Frame(s)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA