AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quan hệ giữa gen và tính trạng theo quan niệm Di truyền học hiện đại như thế nào?

  • A. Mỗi gen quy định một tính trạng
  • B. Nhiều gen quy định một tính trạng
  • C. Một gen quy định nhiều tính trạng
  • D. Cả A, B và C tuỳ từng tính trạng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tùy từng tính trạng của từng loài khác nhau nên sự quy định tính trạng của gen cũng sẽ khác nhau.

  ⇒ Đáp án: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>