YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi một gen đa hiệu bị đột biến sẽ dẫn tới sự biến đổi

  • A. Ở một tính trạng
  • B. Ở một loạt tính trạng do nó chi phối
  • C. Ở một trong số tính trạng mà nó chi phối
  • D. Ở toàn bộ kiểu hình của cơ thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gen đa hiệu là gen chi phối nhiều tính trạng nên khi bị đột biến nó sẽ biến đổi tất cả các tính trạng mà nó chi phối

  ⇒ Đáp án: B 

   

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA