YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Ở ngô, có 3 gen không alen phân li độc lập, tác động qua lại cùng quy định màu sắc hạt, mõi gen đều có 2 alen (A, a; B, b; R, r). Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả 2 alen trọi A, B, R cho hạt có màu; các kiểu gen còn lại đều cho hạt không màu. Lấy phấn của cây mọc từ hạt có màu (P) thụ phấn cho 2 cây:

  Cây I có kiểu gen aabbRR thu được các cây lai có 50% số cây cho hạt có màu.

  Cây II có kiểu gen aaBBrr thu được các cây lai có 25% số cây cho hạt có màu.

  Kiểu gen của cây (P) là: 

  • A. AaBBRr   
  • B. AABbRr
  • C. AaBbRr         
  • D. AaBbRR

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cây I (aabbRR) chỉ cho 1 loại giao tử abR nhưng đời con có 50% số cây cho hạt có màu (A-B-R-) → P phải cho giao tử 1/2AB- và dị hợp về gen R (Rr).

  Cây II (aaBBrr) chỉ cho 1 loại giao tử aBr nhưng đời con có 25% (1/4) số cây cho hạt có màu (A-B-R-) → P phải cho giao tử A-R và dị hợp 2 cặp gen (AaRr) (1).

  Tổ hợp lại → P phải cho 1/4ABR và không cho giao tử AbR (2).

  Từ (1) và (2) → P có kiểu gen AaBBRr

  → Đáp án A.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 122138

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON