YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Lai 2 dòng bí thuần chủng quả tròn, thu được F­1 toàn quả dẹt; cho F1 tự thụ phấn F2 thu được 271 quả dẹt : 179 quả tròn : 28 quả dài. Xác định kiểu gen của bố  mẹ?

  • A. AAbb x aaBB
  • B. Aabb x aaBB
  • C. AaBb x AaBb
  • D. AAbb x aaBB

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

   F2 có 271 quả dẹt : 179 quả tròn : 28 quả dài  = 9 quả dẹt : 6 quả tròn : 1 quả dài  

  ⇒ F2 có 9+6+1 = 16 tổ hợp = 4 x 4 => F1 dị hợp 2 cặp gen (AaBb).  

  Quy ước:    A-B- (9) : quả dẹt; A-bb (3) và aaB- (3): quả tròn; aabb (1) : quả dài

  Vậy kiểu gen bố mẹ thuần chủng là: Aabb x aaBB  

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 561

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON