ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Lai 2 dòng bí thuần chủng quả tròn, thu được F­1 toàn quả dẹt; cho F1 tự thụ phấn F2 thu được 271 quả dẹt : 179 quả tròn : 28 quả dài. Xác định kiểu gen của bố  mẹ?

  • A. AAbb x aaBB
  • B. Aabb x aaBB
  • C. AaBb x AaBb
  • D. AAbb x aaBB
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

   F2 có 271 quả dẹt : 179 quả tròn : 28 quả dài  = 9 quả dẹt : 6 quả tròn : 1 quả dài  

  ⇒ F2 có 9+6+1 = 16 tổ hợp = 4 x 4 => F1 dị hợp 2 cặp gen (AaBb).  

  Quy ước:    A-B- (9) : quả dẹt; A-bb (3) và aaB- (3): quả tròn; aabb (1) : quả dài

  Vậy kiểu gen bố mẹ thuần chủng là: Aabb x aaBB  

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 561

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1