MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Cho phép lai PTC: hoa đỏ x hoa trắng, F1 100% hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, F2 thu được 2 loại kiểu hình với tỉ lệ 9/16 hoa đỏ: 7/16 hoa trắng. Nếu cho F1 lai phân tích thì tỉ lệ kiểu hình ở Fa được dự đoán là

  • A. 1 đỏ: 3 trắng
  • B. 1 đỏ: 1 trắng
  • C. 3 đỏ: 5 trắng
  • D. 3 đỏ: 1 trắng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  F2 thu được 2 loại kiểu hình với tỉ lệ 9/16 hoa đỏ: 7/16 hoa trắng.

  => 16 tổ hợp = 4.4 => Dị hợp 2 cặp gen AaBb

  Tỉ lệ 9:7 là tỉ lệ tương tác bổ sung

  Lai phân tích: AaBb x aabb

  => TLKH là: 1 đỏ : 3 trắng

   

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 558

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA