• Câu hỏi:

  Quá trình tiêu hóa xenlulôzơ của động vật nhai lại chủ yếu diễn ra ở:

  • A. Dạ múi khế
  • B. Dạ tổ ong
  • C. Dạ lá sách
  • D. Dạ cỏ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ở dạ cỏ có hệ vi sinh vật có khả năng phân giải xenlulozo giúp cho động vật nhai lại hấp thu được chất dinh dưỡng từ dạng thức ăn khó phân giải này.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC