YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tiêu hóa là quá trình:

  • A. Biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể có thể hấp thụ được
  • B. Biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng và tạo ra ATP
  • C. Biến đổi thức ăn thành các chất hữu cơ
  • D. Biến đổi các chất đơn giản thành các chất phức tạp đặc trưng cho cơ thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tiêu hóa là quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể có thể hấp thụ được.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19105

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON