• Câu hỏi:

  Nhóm thực vật nào trong pha tối có chu trình Canvin?

  • A. Thực vật C3, C4
  • B. Thực vật C3
  • C. Thực vật C3, C4, CAM
  • D. Thực vật C4, CAM

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cả ba nhóm thực vật đều xảy ra chu trình Canvin.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC