• Câu hỏi:

  Quá trình thoát hơi nước ở lá có các vai trò:

  (1) Tạo ra lực hút phía trên để hút nước và các chất khoáng từ rễ lên.
  (2) Tạo điều kiện cho hoạt động hô hấp ở rễ.
  (3) Tạo điều kiện cho CO2 khuếch tán vào lá.
  (4) Hạ nhiệt độ của lá cây đảm bảo cho quá trình sinh lí xảy ra bình thường.

  Số phương án đúng:

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phương án đúng là:

  (1) Tạo ra lực hút phía trên để hút nước và các chất khoáng từ rễ lên.

  (3) Tạo điều kiện cho CO2 khuếch tán vào lá.

  (4) Hạ nhiệt độ của lá cây đảm bảo cho quá trình sinh lí xảy ra bình thường.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC