• Câu hỏi:

  Ngoài lực đẩy của rễ, lực hút của lá, lực trung gian nào làm cho nước có thể vận chuyển lên các tầng, tán cao đến 100m?

  • A. Lực hút bám lẫn nhau giữa các phân tử nước
  • B. Lực hút bám trao đổi của chất nguyên sinh
  • C. Lực sinh ra do sự phân giải nguyên liệu hữu cơ của tế bào rễ
  • D. Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các phân tử nước là các phân tử lưỡng cực có khả năng liên kết với nhau và với thành mạch tạo thành cột nước liên tục giúp nước có thể vẫn chuyển ngược lên trên.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC