• Câu hỏi:

  Cây có thể hấp thụ ion khoáng qua cơ quan nào?

  • A. Rễ và thân
  • B. Rễ và lá
  • C. Thân và lá
  • D. Chỉ hấp thụ qua rễ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các ion khoáng trong môi trường đất sẽ khuếch tán vào trong tế bào biểu bì ở rễ sau đó được vận chuyển lên trên theo dòng mạch gỗ đến các cơ quan thân, lá.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC