• Câu hỏi:

  Trường hợp nào sau đây rễ cây xảy ra quá trình lên men?

  • A. Cây bị khô hạn
  • B. Cây bị ngập úng
  • C. Cây sống nơi ẩm ướt
  • D. Cây sống bám kí sinh hoặc kí sinh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khi cây bị ngập úng thì môi trường xung quanh rễ cây bị thiếu khí oxi, do đó rễ cây thực hiện quá trình lên men.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC