YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ở một số cây, mặt trên của lá không có khí khổng thì có sự thoát hơi nước qua mặt trên của lá hay không?

  • A. Không, vì hơi nước không thể thoát qua lá khi không có khí khổng
  • B. Có, chúng thoát hơi nước qua các sợi lông của lá
  • C. Có, chúng thoát hơi nước qua lớp biểu bì
  • D. Có, chúng thoát hơi nước qua lớp cutin trên biểu bì lá

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sự thoát hơi nước ở lá qua 2 con đường là thoát hơi nước qua khí khổng và thoát hơi nước qua lớp cutin ở lá.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19017

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON