YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về hô hấp sáng ở thực vật?

  (1) Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ CO2 và thải O2 ở ngoài sáng.
  (2) Hô hấp sáng gây tiêu hao sản phẩm quang hợp.
  (3) Hô hấp sáng thường xảy ra ở thực vật C4 và CAM trong điều kiện cường độ ánh sáng cao.
  (4) Quá trình hô hấp sáng xảy ra lần lượt ở các bào quan: Lục lạp, ti thể, perôxixôm.

  • A. 1
  • B. 4
  • C. 3
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hô hấp sáng làm tiêu hao sản phẩm của quang hợp và chỉ xảy ra đối với thực vật C3.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 18843

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON