AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có 1 loại kiểu gen?

  • A. AA × Aa
  • B. AA × aa
  • C. Aa × Aa
  • D. Aa × aa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phép lai cho đời con có 1 loại kiểu gen là AA × aa → Aa

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>