AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về hoạt động của hệ tuần hoàn ở thú, phát biểu nào sau đây sai?

  • A. Tim co dãn tự động theo chu kì là nhờ hệ dẫn truyền tim
  • B. Khi tâm thất trái co, máu từ tâm thất trái được đẩy vào động mạch phổi
  • C. Khi tâm nhĩ co, máu được đẩy từ tâm nhĩ xuống tâm thất
  • D. Loài có khối lượng cơ thể lớn có số nhịp tim/phút ít hơn loài có khối lượng cơ thể nhỏ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A – đúng
  B – sai, khi tâm thất trái co, máu từ tâm thất trái được đẩy vào động mạch chủ.
  C- đúng
  D- đúng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>