YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một loài thực vật, cho cây thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F 1 có 4 loại kiểu hình trong đó có 1% số cây thân thấp, hoa trắng. Biết rằng mỗi gen quy định 1 tính trạng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
  I. F 1 có tối đa 9 loại kiểu gen.
  II. F 1 có 32% số cây đồng hợp tử về 1 cặp gen.
  III. F 1 có 24% số cây thân cao, hoa trắng.

  IV. Kiểu gen của P có thể là\(\frac{{AB}}{{ab}}\)

   

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phương pháp:
  Sử dụng công thức :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb
  Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen
  Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2
  Cách giải:
  Thân thấp hoa trắng = 0,01
  Giao tử ab = 0,1 → ab là giao tử hoán vị → P dị hợp đối → IV sai
  F1 có tối đa 10 loại kiểu gen → I sai
  Tỷ lệ giao tử P: Ab = aB = 0,4; AB = ab = 0,1
  Số cây đồng hợp tử về một kiểu gen là: (0,4×0,1)×2×2 + (0,1 × 0,8)×2 = 0,32→ II đúng
  Số cây thân cao hoa trắng = 0,25 – 0,01 = 0,24 → III đúng

  VDOC

Mã câu hỏi: 62993

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)