YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng? 

  • A. Các chất béo thường không tan trong nước và nhẹ hơn nước  
  • B. Chất béo là este của etilenglicol với các axit béo
  • C. Triolein có khả năng tham gia phản ứng công hiđro khi đun nóng có xúc tác Ni  
  • D. Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dung dịch kiềm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chất béo là este của etilenglicol và các axit béo là Sai → Chất béo là este của glixerol và các axit béo.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 83674

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON