YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chất nào sau đây đổi màu quỳ tím sang xanh?

  • A. anilin         
  • B. etylamin   
  • C. alanin        
  • D. glyxin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Etylamin(C2H5NH2) làm đổi màu quỳ tím sang xanh.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 83668

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON