YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tiến hành các thí nghiệm sau:

  (a) Cho Mg vào dung dịch Fe2 (SO4)3

  (b) Sục khí Cl2vào dung dịch FeCl2

  (c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng

  (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4

  (e) Nhiệt phân AgNO3

  (g) Đốt FeS2 trong không khí

  (h) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ.

   Sau khi kết thúc các phản ứng. Số thí nghiệm thu được kim loại là:

  • A. 4
  • B. 5
  • C. 2
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 83637

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON