YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phản hạt của một hạt sơ cấp là một hạt có : 

  • A. Cùng khối lượng nhưng điện tích trái dấu và cùng giá trị tuyệt đối.
  • B. Cùng khối lượng.                
  • C. Cùng khối lượng và cùng điện tích.
  • D. Cùng khối lượng nhưng điện tích trái dấu và có độ lớn khác nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA