AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phản hạt của một hạt sơ cấp có: 

  • A. Cùng khối lượng nhưng điện tích trái dấu và cùng giá trị tuyệt đối.
  • B. cùng khối lượng nhưng điện tích cùng dấu và cùng giá trị tuyệt đối.
  • C. khác khối lượng nhưng điện tích cùng dấu và cùng giá trị tuyệt đối.
  • D. khác khối lượng nhưng điện tích trái dấu và cùng giá trị tuyệt đối.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>