AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu đúng:

   

  • A. Các leptôn (các hạt nhẹ) có khối lượng từ \(400m_e\)  đến  \(500m_e\)
  • B. Các leptôn (các hạt nhẹ) có khối lượng từ \(300m_e\)  đến \(400m_e\)
  • C. Các leptôn (các hạt nhẹ) có khối lượng từ \(200m_e\) đến \(300m_e\)
  • D. Các leptôn (các hạt nhẹ) có khối lượng từ 0 đến \(200m_e\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA