AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hađrôn không phải là các hạt 

  • A. sơ cấp, có khối lượng từ vài trăm đến vài nghìn lần me.                   
  • B. nhẹ như nơtrinô, electron, muyôn, tauon,…
  • C. gồm các mêzôn và barion.                
  • D. gồm các mêzôn p, mêzôn K, các nucleon và hipêron.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA