AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các hạt sơ cấp, hạt và phản hạt của nó có đặc điểm nào sau đây: 

  • A. có cùng khối lượng nghỉ, cùng spin và có điện tích bằng nhau về độ lớn nhưng trái dấu nhau
  • B. có cùng khối lượng nghỉ, cùng spin và có điện tích bằng nhau
  • C. có cùng năng lượng nghỉ, cùng spin và có điện tích bằng nhau về độ lớn nhưng trái dấu nhau
  • D. có cùng khối lượng nghỉ, cùng điện tích và luôn có spin bằng không

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>