ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Hipêron có khối lượng : 

  • A. nhỏ hơn khối lượng Mêzôn
  • B. Nhỏ hơn khối lượng nuclôn.
  • C. lớn hơn khối lượng nuclôn.
  • D. nhỏ hơn khối lượng lepton

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT