ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở ngô tính trạng chiều cao của cây do 3 cặp gen không alen ( A1, a1, A2 , a2 , A3 , a3 ) chúng phân li độc lập và cứ mỗi gen trội có mặt trong tổ hợp gen sẽ làm cho cây thấp đi 20 cm. Cây cao nhất có chiều cao 210 cm. Khi giao phấn giữa cây cao nhất và cây thấp nhất, cây lai thu được sẽ có chiều cao là:

  • A. 90 cm
  • B. 120 cm
  • C. 160 cm
  • D. 150 cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cây cao nhất a1a1a2a2a3a3 (210cm) x cây thấp nhất A1A1A2A2A3A3 (210 – 20x6 = 90cm) à F1: A1a1A2a2A3a3 = 210 – 3x20 = 150cm

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75411

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON