ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ chủ yếu diễn ra ở giai đoạn

  • A. dịch mã 
  • B. sau phiên mã 
  • C. phiên mã
  • D. nhân đôi AND

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ chủ yếu diễn ra ở giai đoạn phiên mã

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75326

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON