YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào của mã di truyền chứng minh nguồn gốc thống nhất của sinh giới?

  • A. Tính phổ biến
  • B. Tính đặc hiệu
  • C. Tính thoái hoá
  • D. Tính liên tục

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tính phổ biến của mã di truyền chứng minh nguồn gốc thống nhất của sinh giới.

   

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75342

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON