ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở phép lai \({X^A}{X^a}\frac{{BD}}{{bd}} \times {X^a}Y\frac{{Bb}}{{bD}}\)nếu có hoán vị gen ở cả hai giới, mỗi gen quy định một tính trạng và các gen trội hoàn toàn thì số loại kiểu gen và kiểu hình(tính cả yếu tố giới tính) ở đời con là:

   

   

  • A. 50 loại kiểu gen, 16 loại kiểu hình.   
  • B. 40 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.
  • C. 20 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.       
  • D. 40 loại kiểu gen, 16 loại kiểu hình.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  XAXa BD/bd x XaY Bd/bD (hoán vị 2 bên) Số KG = 4x10 = 40

  Số KH = 4x4 =16

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75409

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON