ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở một loài động vật, xét một tế bào sinh tinh có hai cặp nhiễm sắc thể kí hiệu là Aa và BB. Khi tế bào này giảm phân hình thành giao tử, ở giảm phân I cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb không phân li; giảm phân II diễn ra bình thường. Số loại giao tử có thể tạo ra từ tế bào sinh tinh trên là

  • A. 2.
  • B. 8.
  • C. 4.
  • D. 6.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Xét một tế bào sinh tinh => Số loại giao tử có thể tạo ra từ tế bào sinh tinh trên là 2.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75418

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON