YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở ruồi giấm, biết một gen qui định một tính trạng trội – lặn hoàn toàn. Cho phép lai P:\(\frac{{AB}}{{ab}}{X^D}{X^d} \times \frac{{AB}}{{AB}}{X^D}Y\)  thu được F1  có số cá thể mang kiểu hình lặn về cả ba tính trạng nói trên chiếm tỉ lệ 4,375%. Tần số hoán vị gen trong phép lai trên là:

   

  • A. 10%`
  • B. 20%
  • C. 30%
  • D. 40%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  AB/ab XDXd x AB/ab XDY => aabbXd- = 4,375% => aabb = 17,5% = 35% ab x 50% ab => tần số hoán vị =30%

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75381

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON