ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào dưới đây không phải nguyên nhân chủ quan làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1954)?

  • A. Do sự đồng tình, giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em
  • B. Do toàn quân, toàn dân đoàn kết một lòng, dũng cảm trong chiến đấu
  • C. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo
  • D. Lực lượng vũ trang ba thứ quân sóm được xây dựng và không ngừng lớn mạnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: Sgk 12 trang 155, suy luận

  Cách giải: Sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của các nước Xã hội chủ nghĩa anh em là nguyên nhân khách quan đưa đến thắng lợi của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1954).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 31992

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON