ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mâu thuẫn nào là mâu thuẫn giai cấp cơ bản của cách mạng Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp?

  • A. Giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ
  • B. Giữa giai cấp công dân với giai cấp địa chủ
  • C. Giữa giai cấp nông dân với đế quốc Pháp
  • D. Giữa giai cấp nông dân với đế quốc Pháp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: Sgk 12 trang 79

  Cách giải: Ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất có hai mâu thuẫn cơ bản:

  - Mâu thuẫn dân tộc: nhân dân Việt Nam >< thực dân Pháp và tay sai.

  Mâu thuẫn giai cấp: nông dân >< địa chủ phong kiến

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 31995

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON