ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau giữa Cương lĩnh chính trị (đầu năm 1930) và Luận cương chính trị (tháng 10 năm 1930) là việc xác định

  • A. nhiệm vụ cách mạng
  • B. lực lượng cách mạng
  • C. động lực cách mạng
  • D. lãnh đạo cách mạng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: so sánh

  Cách giải: Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị của đảng đều xác định lãnh đạo cách mạng là Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng Cộng sản Đông Duong) - đội tiên phong của giai cấp công nhân

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 32003

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF