ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hiến chương nêu rõ mục đích của Liên hợp quốc là “duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển các mối quan hệ (1) ...giữa các dân tộc và tiến hành (2) ...quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc (3) ... và quyền (4) ... của các dân tộc”.

  Những cụm từ còn thiếu trong đoạn trích trên là gì

  • A. (1) bình đẳng, (2) hợp tác, (3) hữu nghị, (4) tự do
  • B. (1) hợp tác, (2) hữu nghị, (3) bình đẳng, (4) tự quyết
  • C. (1) hữu nghị, (2) hợp tác, (3) bình đẳng, (4) tự quyết
  • D. (1) hợp tác, (2) hữu nghị, (3) bình đẳng, (4) tự do

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: điền từ, sgk 12 trang 7

  Cách giải:

  Hiến chương nêu rõ mục đích của Liên hợp quốc là “duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc”.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 32014

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON