ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm khác biệt căn bản của phong trào cách mạng 1930 - 1931 so với phong trào dân tộc dân chủ trước năm 1930?

  • A. Hình thức đấu tranh quyết liệt và triệt để hơn
  • B. Quy mô phong trào rộng lớn trên cả nước
  • C. Lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân tham gia
  • D. Phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng Cộng sản lãnh đạo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: so sánh

  Cách giải: Trước năm 1930, phong trào đấu tranh của nhân dân ta nổ ra manh mẽ nhưng chưa có sụ thống nhất thành một phong trào rộng lớn trên cả nước.

  Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã lãnh đạo phong trào cách mạng 1930 - 1931 trên quy mô lớn. Đây cũng là phong trào đấu tiên do Đảng Cộng sản lãnh đạo

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 31998

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON