YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm (1976 - 1980) là gì?

  • A. Khôi phục và phát triển kinh tế
  • B. Cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân
  • C. Vừa xây dựng đất nước, vừa cải tạo XHCN
  • D. Xây dựng nền văn hóa mới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm (1976 - 1980) là vừa xây dựng đất nước, vừa cải tạo XHCN.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA