YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân của những khó khăn yếu kém trong thực việc thực hiện kế hoạch 5 năm (1976 - 1980 và 1981 - 1985) là gì?

  • A. Do nền kinh tế nước ta vốn đã nghèo nàn lạc hậu lại bị chiến tàn phá nặng nề.
  • B. Do chính sách cấm vận của Mĩ đã làm cản trở quan hệ kinh tế giữa nước ta với các nước
  • C. Sự khống chế, phá hoại của các lực lượng thù địch
  • D. Cả 3 ý trên 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nguyên nhân của những khó khăn yếu kém trong thực việc thực hiện kế hoạch 5 năm (1976 - 1980 và 1981 - 1985) là:

  + Do nền kinh tế nước ta vốn đã nghèo nàn lạc hậu lại bị chiến tàn phá nặng nề.

  + Do chính sách cấm vận của Mĩ đã làm cản trở quan hệ kinh tế giữa nước ta với các nước

  + Sự khống chế, phá hoại của các lực lượng thù địch

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3829

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON