AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (3/1982) có những quyết định quan trọng. Điều nào sau đây chưa phải là quyết định của Đại hội này? 

  • A. Cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH
  • B. Tiếp tục đường lối xây dựng CNXH trong phạm vi cả nước
  • C. Thời kì quá độ lên CNXH ở nước ta phải trải qua nhiều chặng
  • D. Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch 5 năm (1981 - 1985)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>